1.000.000 VNĐ

Thông tin sản phẩm:
 
 

 
Link đấu giá: https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/w1003078931
Giá đấu: 10.800  Yên 


Trọng lượng: 0.5 kg


 


Giá Thanh lý: 1.000.000 đHình ảnh thật của sp tại kho Hà Nội :