1.000.0000


Thông tin sản phẩm:
 Link đấu giá: https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/u1053101462Giá đấu: 10.725 YênTrọng lượng: 0.3 kg
Giá Thanh lý: 1.000.000 đ
Hình ảnh thật của sp tại kho Hà Nội :