1.000.000đ


Thông tin sản phẩm:
 


Link đấu giá: https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/w1046385986Giá đấu: 8.000 YênTrọng lượng: 1.1 kgGiá Thanh lý: 1.000.000 đ


Hình ảnh thật của sp tại kho Hà Nội.