1.000.000đ

Thông tin sản phẩm:
 


Link đấu giá: https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/w1053248892Giá đấu: 3.000  YênTrọng lượng: 3 kgGiá Thanh lý: 1.000.000 đ
Hình ảnh thật của sp tại kho Hà Nội.