111.000đ


Thông tin sản phẩm:
 


Link đấu giá: https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t1055854795


Giá đấu: 685 yên 


Trọng lượng: 0.2 kg


Giá Thanh lý: 111.000 đ


Hình ảnh thật của sp tại kho Hà Nội :