1.300.00đ


Thông tin sản phẩm:
 

Link đấu giá: https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h1021072467Giá đấu: 1.523 yên 
Trọng lượng: 4.2 kg
Giá Thanh lý: 1.300.000 đ

Hình ảnh thật của sp tại kho Hà Nội :