175.000đ


Thông tin sản phẩm:
 


 
Link đấu giá: https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c1053050046Giá đấu: 830  Yên 


Trọng lượng: 0.2 kg


 


Giá Thanh lý:  175.000 đ
Hình ảnh thật của sp tại kho Hà Nội :