2.300.000đ


Thông tin sản phẩm:
 

 
Link đấu giá: https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g1051922569
Giá đấu: 30.000 Yên
Trọng lượng: 0.22 kg
Giá Thanh lý: 2.300.000 đ
Hình ảnh thật của sp tại kho Hà Nội