290.000đ

Thông tin sản phẩm:
 


Link đấu giá: https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/1052475987


Giá đấu: 500 yên 


Trọng lượng: 0.7 kg


Giá Thanh lý: 290.000 đ


Hình ảnh thật của sp tại kho Hà Nội :