4.222.000đ


Thông tin sản phẩm:

 


Link đấu giá: https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/1052475987
Giá đấu: 15.180 yên 
Trọng lượng: 10.3 kg
Giá Thanh lý: 4.222.000 đ
Hình ảnh thật của sp tại kho Hà Nội :