Chính Sách bảo mật thông tin


1. Phạm vi thu thập


FALOSHIP thu thập thông tin của khách hàng khi: 


* Khách hàng cung cấp cho chúng tôi trên website các thông tin như: Họ tên, tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản, số điện thoại, email, địa chỉ của thành viên. 


* Khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình tư vấn về dịch vụ mua hộ hàng Nhật


- Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. 


- Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho FALOSHIP những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.2. Phạm vi sử dụng thông tin


FALOSHIP mua rất coi trọng việc bảo mật thông tin khách hàng, chúng tôi cam kết không mua bán, sử dụng bất cứ thông tin nào của khách hàng cho mục đích thương mại. Việc thu thập và sử dụng thông tin của khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:


* Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết;


* Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm Viện kiểm sát, Tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.3. Thời gian lưu trữ thông tin


Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin ca nhân do khách hàng cung cấp trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. 4. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng


Chúng tôi cam kết cam kết không trao đổi mua bán thông tin khách hàng vì mục đích thương mại, đảm bảo an toàn thông tin cho quý khách hàng khi đăng ký thông tin cá nhân trên website của FALOSHIP. 


Để đảm bảo thông tin của khách hàng được bảo mật tốt nhất, chúng tôi khuyến cáo khách hàng không nên đăng nhập tài khoản của mình tại các dịch vụ máy tính công cộng và sử dụng mật khẩu có độ phức tạp cao. FALOSHIP sẽ không chịu trách nhiệm khi thông tin cá nhân của quý khách bị rò rỉ vì những nguyên nhân từ phía khách hàng.


Chính sách bảo mật chỉ áp dụng khi khách hàng đăng ký trên website chính thức https://faloship.com/. Mọi thông tin mà khách hàng đăng ký tại những webite khác đều không thuộc phạm vi hiệu lực của chính sách bảo mật thông tin này.